vlnr Bali, Venice, Sea Island, Miss America de Luxe

vlnr Bali, Venice, Sea Island, Miss America de Luxe

vlnr Key West, County Fair, Ballerina en gedeeltelijk zichtbaar een ongerestaureerde Ballerina

vlnr Key West, County Fair, Ballerina en gedeeltelijk zichtbaar een ongerestaureerde Ballerina

De Grotte Peter, een vaste speler

De Grotte Peter, een vaste speler

Eindelijk prijs op de Venice

Eindelijk prijs op de Venice

De Key West had over belangstelling niet te klagen

De Key West had over belangstelling niet te klagen

Mechelen 2006

In november 2005 kregen we de uitnodiging van Collector Fantasies om weer op hun beurs in Mechelen in het voorjaar van 2006 te komen. Dit keer hadden we wat meer tijd om een paar kasten te restaureren die we konden tentoonstellen en we hadden dan ook meer kasten meegenomen. In een geleende vrachtwagen hadden we een acht bingo's gepropt.
We hadden getracht van alles wat mee te nemen, zodat de spelers op kasten uit allerlei perioden konden spelen. De Key West met de magic squares, de Sea Island en de Ballerina met het magic screen, de County Fair met het extra OK spel, de Bali met een drie kaarten spel, de Venice met het extra odds/even spel en natuurlijk ook een Miss Amerca. Het kan haast niet anders dan dat er ook een Miss America op de beurs staat, het was de meest populaire kast in Belgie. Het was hard werken geweest om 7 kasten gereed te maken voor de beurs.  De tweede Ballerina hadden we niet gerestaureerd, zodat men goed het verschil kon zien tussen voor en na de restauratie.
De organisatie van de beurs had onze wens ingewilligd en had ons dit keer een donkere plek gegeven, zodat de kasten prima tot hun recht kwamen.
En weer mochten we onze vast kern van spelers verwelkomen. Sommigen hadden inmiddels een eigen verzameling en vroegen ons om raad en daad, anderen speelden voor het eerst op een kast die ze alleen van horen zeggen kenden.
Zo hadden we een Venice bij ons, die uit 1968 stamt. Een kast die een extra spel heeft, maar die je goed moet kennen om de kast op zijn waarde te kunnen beoordelen. Dat gold ook voor een speler die een beetje laatdunkend over de kast sprak. Maar hij keerde steeds terug om nogmaals op de kast te spelen en tenslotte lukte het hem om een hoge scoren met het odds/even spel te halen. Zijn reaktie: "hmmm, toch best een aardige kast, maar het haalt het niet bij een echte woodrail." Hij wilde echter graag dat er een foto van zijn scorende prestatie werd genomen!
Gelukkig hoefden we niet alle kasten meer mee terug naar huis te nemen. Als dank voor het aangenaam verpozen, schonken we de organisatie de Miss America de Luxe en de Sea Island.
Een jaar later kwamen we dezelfde Sea Island in London tegen, maar dat is een ander verhaal.
Restauraties