Gezien de leeftijd van de bingo's is het soms een wonder dat er nog verf op de kasten zit. In de regel werden er maar vier kleuren in het design van de bingo's gebruikt. Bij de Beach Time is de ondergrond blauw. Ook de metalen lijsten aan de zijkant van het speelveld waren bij de Beach Time oorspronklijk blauw gespoten. Dan is er op de kop en cabinet een witte wolkenpartij. Omdat de groene en rode laag uit heel veel kleine elementen bestaan moet de witte laag eerst gespoten worden. Daarna de groene laag en tenslotte de rode laag. Het cabinet heeft identieke kleuren.
Vroeger werd door Bally een zeefdrukprocede toegepast. Soms kan je nog zien wat de volgorde bij het zeefdrukken is geweest. Bij het schuren komen de achtereenvolgende lagen nog tevoorschijn. Heel vaak zijn de kasten door vorige eigenaren overgeschilderd of is de verf geheel verwijderd en is de kast met kunststof beplakt. Vaak is dat donkerbruine folie. Kennelijk vond men de kleurige kasten in de zestiger jaren niet op zijn plaats in een bruin café.
Het grootste probleem is het vaststellen van de juiste kleur die door Bally gebruikt werd. Wij vinden maar heel weinig kasten die nog de originele kleuren heeft. Vaak zijn de designs met de hand nageschilderd met een kleur die (een beetje) op de originele kleur lijkt. Het blijkt echter, dat men het zich in het verleden bij de opknapbeurt van een kast gemakkelijk heeft gemaakt. Meestal blijkt onder de metalen zijlijsten (van de kasten na 1960) de originele verf nog aanwezig en heel vaak tref je de originele kleuren ook nog aan na het verwijderen van de knoppen aan de voorkant van het cabinet. Aan de hand van deze originele kleuren laten we dan bij een specialiseerd bedrijf weer de juiste kleuren maken.

Om het originele design van Bally weer te gebruiken is de oorspronkelijke tekening nodig. Gelukkig hebben wij heel veel kasten dubbel en ook kunnen we vaak gebruik maken van originele kasten van Peter Hoebert om de tekening te kopieren. Dat was in het verleden een heel gedoe met overtrekken op doorzichtig papier. Tegenwoordig maak ik digitale foto's en na bewerking van de fotobestanden in een door de computer leesbare taal, kan door de computer een sjabloon gesneden worden. Voor elke kleur een sjabloon en voor alle kanten van de kast op maakt gemaakte sjablonen. Voor de Beach Time werd door de plotter van Coos ongeveer 15 meter sjabloonfolie gebruikt.

Voordat aan het spuitproces kan worden begonnen, moet de kast voorbewerkt worden. Dat is al heel veel werk. Meestal moet de kast opnieuw gelijmd worden, slecht hout vervangen worden, alles geschuurd, geplamuurd en weer geschuurd worden. De bevestigingsmaterialen worden verwijderd. Bally kleurde eerst de kasten en daarna werden de scharnieren en boutjes pas gemonteerd.  De speciale effecten worden op de kast gespoten en pas aan het eind kan aan het spuitwerk worden begonnen. Dus is het fijn dat nu de nieuwe sjablonen kunnen worden gebruikt, zodat het met de hand snijden van de sjablonen achterwege gelaten kan worden en we nu een archief met sjablonen in de computer hebben.

Behalve het cosmetsche deel van de kast neem ik ook de restauratie van voorbalk en speelveld voor mijn rekening. Al met al veel werk (een voorzichtige schatting is circa 80 - 100 uur per kast), en het technische deel kost minstens net zoveel tijd. Maar omdat het een hobby is vinden wij dat niet erg, zolang er aan het eind maar een nieuwe Bally Bingo staat.
BT-kop-blauw--1-gedraaid-eerste-laag
BT-kop-sjabloon-wit-2-gedaaid-met-folie
BT-kop-wit-3-gedraaid-folie-verwijderd
BT-kop-sjabloon-groen-4-gedraaid-folie-aangebracht
BT-kop-groen-5-gedraaid-groene-kleur
BT-kop-sjabloon-rood-6-gedraaid-laatste-kleur
BT-kop-rood-7.-gedraaid-alle-kleuren-gespoten
Gereed